Hướng dẫn chi tiết về cách tách nhiều sheet trong file excel thành nhiều file riêng biệt bằng Visual Basic đơn giản nhanh chóng

Quảng cáo 1

Để tách nhiều sheet trong một file Excel thành nhiều file riêng biệt bằng Visual Basic, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở file Excel chứa các sheet mà bạn muốn tách.
 2. Nhấn tổ hợp phím “Alt + F11” để mở trình soạn thảo Visual Basic for Applications (VBA).
 3. Trong trình soạn thảo VBA, chọn “Insert” và chọn “Module” để tạo một module mới.
 4. Trong module mới, hãy sao chép và dán mã sau:
Sub Splitbook()
'Updateby20140612
Dim xPath As String
xPath = Application.ActiveWorkbook.Path
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets
  xWs.Copy
  Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & xWs.Name & ".xls"
  Application.ActiveWorkbook.Close False
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 1. Thay thế "xPath" bằng đường dẫn thư mục mà bạn muốn lưu các file Excel mới hoặc giữ nguyên thì sẽ lưu tại vị trí file hiện tại.
 2. Nhấn “F5” hoặc chọn “Run” để chạy mã VBA.
 3. Các sheet trong file Excel sẽ được tách thành các file Excel riêng biệt và lưu trong thư mục bạn đã chỉ định.

Chú ý rằng trước khi chạy mã VBA, bạn nên sao lưu file Excel gốc để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Quảng cáo 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*