Liên hệ

Liên hệ hợp tác, hỗ trợ về các vấn đề vui lòng liên hệ tại đây

Facebook: https://www.facebook.com/NgkiaTranIT

Fanpage: https://www.facebook.com/GcafeTNIT/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRT-nJG_SiXrXGfAT6wz6Aw

Group cài gcafe miễn phí facebook: https://www.facebook.com/groups/427314231861489/