Đổi mã thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng quyền lợi cao nhất đối với thanh toán chi phí 100% người có công với cách mạng thì cần chuẩn bị những giấy tờ nào?

Quảng cáo 1

Đổi mã thẻ BHYT là gì? Để làm gì?

Từ câu hỏi của một người có công với cách mạng: “Tôi là đối tượng thương binh hạng B suy giảm 30 % mà tôi vẫn đang công tác là cán bộ công chức. Tôi muốn đổi thẻ sang đối tượng người có công được không và mã số thẻ là thế nào?”

Từ câu hỏi trên có thể thấy việc đổi mã thẻ BHYT là rất quan trọng giúp người được hưởng BHYT có quyền lợi cao nhất, được thanh toán chi phí khám chữa bệnh cao nhất đúng với quyền lợi của mình.

Cấu trúc thẻ BHYT và nhận biết thẻ BHYT của mình đang ở quyền lợi thuộc nhóm đối tượng nào

Căn cứ vào điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 quy định như sau:

Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

b) Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

HT: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

c) Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

CK: Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã CC;

…”

Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

2. Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

b) Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

c) Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

…”

Những đối tượng nào được xem là người có công với cách mạng?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định như sau:

“Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1. Người có công với cách mạng bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là đối tượng thương binh hạng B suy giảm 30% do đó bạn thuộc đối tượng người có công với cách mạng theo quy định trên. Vậy bạn đang thuộc hai đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của bảo hiểm y tế là đối tượng người sử dụng lao động đóng và đối tượng người có công với cách mạng.

Mức hưởng bảo hiểm y tế với đối với người có công với cách mạng như thế nào?

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

…”

Trường hợp là thương binh, người có công với cách mạng sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Các bước đổi mã quyền lợi BHYT

Việc chuyển đổi mã thẻ bảo hiểm y tế để hưởng quyền lợi cao nhất đối với người có công với cách mạng là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện đúng cách. Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi này, người có công với cách mạng cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

  1. Phiếu yêu cầu chuyển đổi mã thẻ BHYT: Đây là phiếu yêu cầu chuyển đổi mã thẻ BHYT của người có công với cách mạng. Phiếu này có thể được lấy tại các đơn vị y tế hoặc tại cơ quan quản lý BHYT.
  2. CMND hoặc hộ chiếu: Đây là giấy tờ để xác minh danh tính của người có công với cách mạng.
  3. Giấy chứng nhận có công với cách mạng: Đây là giấy tờ để xác minh rằng người đó có công với cách mạng. Giấy chứng nhận này có thể được cấp tại các cơ quan chức năng hoặc tại Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  4. Phiếu khám sức khỏe: Đây là phiếu khám sức khỏe để xác nhận tình trạng sức khỏe của người có công với cách mạng. Phiếu này có thể được lấy tại các bệnh viện hoặc phòng khám.
  5. Thẻ BHYT cũ: Đây là thẻ BHYT của người có công với cách mạng, được sử dụng để chuyển đổi sang mã mới.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, người có công với cách mạng có thể tiến hành chuyển đổi mã thẻ BHYT tại các đơn vị y tế hoặc tại cơ quan quản lý BHYT. Quá trình chuyển đổi này sẽ giúp người có công với cách mạng hưởng quyền lợi cao nhất từ BHYT, giúp cho việc điều trị và chăm sóc sức khỏe của họ được tốt hơn.

Quảng cáo 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*