Đăng ký bảo hiểm y tế (bhyt) cho trẻ dưới 6 tuổi trực tuyến

Quảng cáo 1

Theo (CTTĐTBP) – Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12/6/2023 về ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các bước đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế tại tuyến xã, phường, thị trấn, địa phương nơi cư trú trực tiếp

* Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

+ Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu UBND xã cấp);

+ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu không có giấy chứng sinh thì có thể thay thế bằng các văn bản khác như:

+ Văn bản xác nhận của người làm chứng nếu trẻ sinh ra ở ngoài cơ sở y tế; không có người làm chứng thì có giấy cam đoan về việc sinh là có thật;

+ Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh nếu trẻ em bị bỏ rơi…

+ Tờ khai tham gia BHYT (theo mẫu UBND xã cấp).

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Công chức tư pháp – hộ tịch tại UBND cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm:

+ Kiểm tra hồ sơ;

– Công chức Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng.

– Trường hợp người dân chưa có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức tư pháp – hộ tịch cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ của người dân đầy đủ, đúng quy định thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

– Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Bước 3: Thực hiện đăng ký khai sinh, lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ BHYT tại UBND cấp xã

– Thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày. Nếu không giải quyết được thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

– Sau khi đăng ký khai sinh, công chức Tư pháp, hộ tịch lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm Tờ khai tham gia BHYT, Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và chuyển toàn bộ hồ sơ nêu trên cho BHXH cấp huyện.

* Bước 4: Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại BHXH cấp huyện

– BHXH cấp huyện có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại UBND cấp xã.

– Ngay sau khi nhận được hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, BHXH cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, BHXH cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển cho UBND cấp xã tại Bộ phận một cửa của BHXH cấp huyện.

Tùy điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương có thể lựa chọn việc chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho UBND cấp xã bằng các hình thức khác nhau phù hợp.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan BHXH cấp huyện thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan BHXH cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

Các bước đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến

Từ 10/07/2023, người dân có thể thực hiện đồng thời 3 thủ tục: đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia qua các bước sau:

Bước 1: Người dân là cha mẹ hoặc người giám hộ (người thân) của trẻ em dưới 6 tuổi đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Bước 2: Tìm kiếm: Dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, hoặc chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử”.

Chọn dịch vụ công khai sinh
Chọn liên thông đăng ký khai sinh
Điền đầy đủ thông tin chính xác theo nơi khai sinh và bấm tiếp theo

Bước 3. Người dân (Cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023

Tiếp đó đăng ký hết lần lượt đến khi báo hoàn thành báo vàng hết 6 bước là đã hoàn tất

Bước 4. Sau khi phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm Dịch vụ công liên thông, cơ quan BHXH thực hiện:

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ sang Bộ phận quản lý thu – sổ, thẻ để thụ lý, giải quyết. Hệ thống phần mềm tự động thực hiện: Cấp mã số BHXH và cập nhật vào dữ liệu HGĐ theo từng hộ được quy định tại Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020; cập nhật phát sinh thu và giá trị sử dụng thẻ BHYT vào mã đơn vị quản lý riêng theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 và Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ: Từ chối hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để thông báo cho người dân trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ do lỗi của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục trước đó (đính nhầm bản điện tử giấy khai sinh…) thì thông báo và nêu rõ lý do cho cơ quan đó thông qua phần mềm Dịch vụ công liên thông để khắc phục theo quy định.

Bước 5. Cán bộ cơ quan BHXH thực hiện:

Hằng ngày, tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra dữ liệu phát sinh tự động trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ, dữ liệu bảng chi tiết số phải thu BHXH, BHYT, BHTN của người tham gia (Mẫu C69a-TS), Bảng phân bổ chi tiết số đã thu BHXH, BHYT, BHTN của người tham gia (Mẫu C83a-TS) đối với đơn vị có phát sinh theo Quyết định ban hành quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Phát hành thẻ BHYT bản điện tử (được tự động trả về kho dữ liệu của cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia), hoặc in thẻ BHYT bản giấy theo hình thức đã đăng ký để chuyển cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhận dữ liệu, thẻ BHYT bản giấy từ Bộ phận quản lý thu – sổ, thẻ để trả kết quả cho người dân theo hình thức đã đăng ký và kết thúc hồ sơ đăng ký cấp thẻ BHYT trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm Dịch vụ công liên thông.

Quảng cáo 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*