Quy trình thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

Quảng cáo 1

Về thời gian làm thủ tục đổi nơi khám chữa bệnh

1. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 26 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định như sau: “Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý” Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 47.98 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định: “Điều 47. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

3. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu quý.” Như vậy, bạn chỉ được làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế vào đầu mỗi quý. Đầu mỗi quý trong năm được xác định là từ ngày mùng 01 đến mùng 10 của các tháng 01, tháng 04, tháng 07 và tháng 10.

Về hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu bao gồm:

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người) hoặc Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS , 01 bản) đối với hồ sơ do đơn vị nộp.

2. Thẻ BHYT cũ còn giá trị. */Về thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc, riêng trường hợp nhận hồ sơ từ ngày 21 của tháng cuối quý và có ngày trả kết quả trước ngày 01 của tháng đầu quý sau, thì thời hạn trả kết quả vào buổi chiều ngày làm việc đầu tiên của tháng đầu quý sau.

Địa điểm nộp hồ sơ: Người đang làm việc nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc. Các trường hợp khác: nộp hồ sơ cho cơ quan cấp thẻ BHYT.

Các bước thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu online mới nhất

Các bước thực hiện như sau:

Bước 01: Truy cập địa chỉ “dichvucong.gov.vn”.

Bước 02: Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công:

Hiện nay có 3 cách để tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, đó là:

– Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp;

– Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp;

– Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến.

Bước 03: Chọn cơ quan thực hiện

Căn cứ vào “Cơ quan thực hiện” trong thông tin thủ tục hành chính, bạn chọn cơ quan thực hiện tương ứng của thủ tục cần thực hiện; ví dụ trong trường hợp này là cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 04: Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp

Có thể đăng ký tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động (Dành cho Công dân); Mã số BHXH (Dành cho Công dân).

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD.

Bước 05: Nộp hồ sơ, tra cứu và theo dõi tình trạng hồ sơ

Sau khi bạn đăng nhập thành công, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng của Bộ/Ngành/Địa phương nơi mà bạn đăng ký thực hiện thủ tục để nộp hồ sơ. Bạn tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra của hồ sơ thì bạn thực hiện đăng nhập để xem chi tiết.

Quảng cáo 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*