Cách trở nên thành thạo khi sử dụng hàm HLOOKUP

Quảng cáo 1

Hàm HLOOKUP trong Excel là một công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ một bảng tính. Khi bạn sử dụng hàm HLOOKUP, bạn có thể tìm kiếm một giá trị trong một hàng và trả về giá trị tương ứng từ hàng khác trong bảng tính đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào cách sử dụng hàm HLOOKUP để truy xuất dữ liệu trong Excel.

Cú pháp của hàm HLOOKUP

Cú pháp của hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

  • lookup_value: giá trị mà bạn muốn tìm kiếm.
  • table_array: bảng tính chứa dữ liệu bạn muốn truy xuất.
  • row_index_num: số thứ tự của hàng chứa giá trị mà bạn muốn trả về.
  • range_lookup (tùy chọn): chỉ định xem bạn muốn tìm kiếm chính xác hoặc gần đúng. Nếu bạn không nhập giá trị này, Excel sẽ giả định rằng bạn muốn tìm kiếm chính xác.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP

Để minh họa cách sử dụng hàm HLOOKUP, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ đơn giản. Hãy giả sử rằng bạn có một bảng tính chứa thông tin về các sản phẩm và giá của chúng như sau:

Sản phẩmGiáSố lượng
Sản phẩm A1020
Sản phẩm B1515
Sản phẩm C2010

Bạn muốn tìm kiếm giá của sản phẩm B. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

=HLOOKUP("Giá", A1:C3, 2, FALSE)

Trong đó:

  • "Giá" là giá trị mà bạn muốn tìm kiếm.
  • A1:C3 là bảng tính chứa dữ liệu bạn muốn truy xuất.
  • 2 là số thứ tự của hàng chứa giá trị mà bạn muốn trả về.
  • FALSE cho biết bạn muốn tìm kiếm chính xác.

Kết quả sẽ là giá của sản phẩm B, tức là 15.

Kết luận

Hàm HLOOKUP trong Excel là một công cụ hữu ích để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ một bảng tính. Bằng cách sử dụng hàm HLOOKUP, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ bảng tính của mình. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel!

Quảng cáo 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*