Quy trình Uỷ quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp

Quảng cáo 1

Mục lục

Trình Tư thực hiện

Bước 1. Lập hồ sơ

Người hưởng lập hồ sơ: Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật. (số lượng: 1 bộ)

Bước 2. Nộp hồ sơ

a) Đối với nhận chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp: Đến kỳ chi trả, người được ủy quyền nộp Giấy uỷ quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan Bưu điện, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả. Người được ủy quyền có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo quy định, nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả về quỹ BHXH.

b) Đối với nhận chế độ BHXH một lần: Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện nơi chi trả; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả hoặc Giấy nhận tiền.

c) Đối với nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK: Người được ủy quyền nộp giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên phiếu chi.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Cách thức thực hiện

– Đối với lĩnh thay chế độ hàng tháng, các chế độ một lần đi kèm hàng tháng, chế độ một lần, trợ cấp thất nghiệp: Người hưởng nộp hồ sơ cho cơ quan Bưu điện;

– Đối với lĩnh thay chế độ một lần, chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK: Người hưởng nộp hồ sơ cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện.

HƯỚNG DẪN LẬP MẪU SỐ 13-HSB

(1) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã
(phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố); trường hợp người ủy
quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (quận, thị xã, thành phố),
tỉnh(thành phố);

(2) Ghi rõ nội dung ủy quyền như: Làm loại thủ tục gì; nhận hồ sơ hưởng BHXH
(bao gồm cả thẻ BHYT) nếu có; Nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp gì; đổi thẻ BHYT, thanh
toán BHYT, đổi sổ BHXH, điều chỉnh mức hưởng hoặc chế độ gì… Nếu nội dung ủy quyền
bao gồm cả làm đơn thì cũng phải ghi rõ làm ủy quyền làm đơn, trường hợp ủy quyền cho
thực hiện toàn bộ thủ tục (bao gồm cả làm đơn, nộp, nhận hồ sơ, nhận tiền) thì phải ghi
thật cụ thể;

(3) Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến
ngày/tháng/năm; trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm kể từ ngày xác lập
việc ủy quyền;

(4) Chứng thực chữ ký của người ủy quyền: Là chứng thực chính quyền địa phương
hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam hoặc của Đại sứ
quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc của chính quyền
địa phương của nước ngoài nơi người hưởng đang cư trú (chỉ cần xác nhận chữ ký của
người ủy quyền).

LƯU Ý:

  • Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được
    chứng thực theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp người được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung cam kết thì ngoài
    việc phải bồi thường số tiền đã nhận không đúng quy định thì tùy theo hậu quả còn bị xử
    lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự.

Quảng cáo 2

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Cách để nhận tiền trượt giá BHXH sau khi rút BHXH 1 lần mới nhất? – Gcafe Fo4

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*