Hướng dẫn sơ lược về ngôn ngữ lập trình Assembly

Quảng cáo 1

Đây là hướng dẫn về lập trình Assembly dành cho người mới bắt đầu. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về cú pháp và cách sử dụng một số lệnh cơ bản trong Assembly.

1. Giới thiệu về Assembly

Assembly là ngôn ngữ lập trình cấp thấp, cho phép lập trình viên trực tiếp tương tác với máy tính. Assembly được viết dưới dạng mã máy, và được biên dịch thành các tập lệnh có thể được thực thi trên máy tính.

2. Cú pháp Assembly

Cú pháp của Assembly khá đơn giản và dễ hiểu. Mỗi lệnh trong Assembly được viết trên một dòng, và có thể chứa các đối số và toán tử.

Dưới đây là một ví dụ về cú pháp của một lệnh trong Assembly:

MOV AX, 5

Trong đó:

  • MOV là một lệnh di chuyển dữ liệu.
  • AX là một thanh ghi (register) trong CPU.
  • 5 là một giá trị được di chuyển vào thanh ghi AX.

3. Các lệnh cơ bản trong Assembly

3.1. MOV – Di chuyển dữ liệu

Lệnh MOV được sử dụng để di chuyển dữ liệu từ một vị trí đến vị trí khác. Ví dụ:

MOV AX, 5

Lệnh này di chuyển giá trị 5 vào thanh ghi AX.

3.2. ADD – Cộng

Lệnh ADD được sử dụng để thực hiện phép cộng. Ví dụ:

ADD AX, BX

Lệnh này cộng giá trị của thanh ghi BX vào thanh ghi AX.

3.3. SUB – Trừ

Lệnh SUB được sử dụng để thực hiện phép trừ. Ví dụ:

SUB AX, BX

Lệnh này trừ giá trị của thanh ghi BX khỏi thanh ghi AX.

3.4. CMP – So sánh

Lệnh CMP được sử dụng để so sánh hai giá trị. Ví dụ:

CMP AX, BX

Lệnh này so sánh giá trị của thanh ghi AX với giá trị của thanh ghi BX.

3.5. JMP – Nhảy

Lệnh JMP được sử dụng để nhảy tới một vị trí khác trong chương trình. Ví dụ:

JMP label

Lệnh này nhảy tới một nhãn (label) đã được định nghĩa trong chương trình.

4. Kết luận

Đó là một số lệnh cơ bản trong Assembly và cách sử dụng chúng. Nếu bạn muốn học thêm về Assembly, có thể tìm kiếm các tài liệu và sách về chủ đề này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Assembly là một ngôn ngữ lập trình cấp thấp và khó học, nên bạn cần phải có kiên nhẫn và sự kiên trì để nắm bắt được các khái niệm và lệnh trong ngôn ngữ này.

Quảng cáo 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*